ممنون از مطلب خوبتون. برای مشتریان از این روش استفاده خواهم کرد.