چه قدر راه اندازیش راحته … علی الخصوص با اپلیکیشن.
البته برای رده خونگی هست و طبیعیه.

روی مثلاً میکروتیک پیاده سازی توپولوژی مش سخته.

پی نوشت: آقا درباره اینترنت وایرلس و رادیوهای میکروتیک و … هم مطلب بذار … همش شده ADSL و LTE و محصولات رده خونگی و عوام.