اولین مودم سیستمم Dial-up بود برند الفکس
سال 88 خریدم یک عدد مودم+کالرآیدی= 14هزارتومن!!
سرعت اتصالش بین 46.6 تا 54 کیلوبیت😁
هرچند که اون زمان ADSL بود ولی به گستردگی الان نبود دوستانم که ADLS داشتند حداکثر سرعت 128 کیلوبیت بود