برخی افراد به دنبال مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند

برخی افراد به دنبال مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مخالفت علنی و صریح خود را با تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و انتخابات این اتحادیه و شروع به فعالیت‌شان اظهار کرده…