تفاوت مودم‌های دی‌لینک ۲۷۴۰U و ۲۷۵۰U چیست و کدام‌یک را بخریم؟

تفاوت مودم‌های دی‌لینک ۲۷۴۰U و ۲۷۵۰U چیست و کدام‌یک را بخریم؟

همان داستانی که برای تفاوت مودم‌های تی‌پی‌لینک TD-W9960 و TD-W9970 گفتیم؛ برای مودم‌های دی‌لینک DSL-2740U و DSL-2750U نیز صادق است. مودم‌های ۲۷۴۰ و ۲۷۵۰ دی‌لینک…