سینولوژی محصولات ذخیره‌سازی خانگی خود را به‌روزرسانی کرد

سینولوژی محصولات ذخیره‌سازی خانگی خود را به‌روزرسانی کرد

شرکت سینولوژی برای بازار SOHO سه محصول جدید معرفی کرد. سینولوژی با عرضه این دستگاه‌ها؛ بخش محصولات DiskStation اداری/خانگی خود را به‌روزرسانی کرد. هر سه محصول…