در چه مکان‌هایی و چگونه از وای‌فای همراه اول استفاده کنیم؟

در چه مکان‌هایی و چگونه از وای‌فای همراه اول استفاده کنیم؟

شاید اطلاع نداشته باشید ولی اپراتور همراه اول در مکان‌های عمومی سرویسی به نام «وای‌فای اول» دارد. افرادی که از سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی همراه…