برخی افراد به دنبال مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند

برخی افراد به دنبال مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مخالفت علنی و صریح خود را با تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و انتخابات این اتحادیه و شروع به فعالیت‌شان اظهار کرده…

افزایش تعداد مجوزهای کسب‌وکارهای اینترنتی منشا فساد می‌شود

افزایش تعداد مجوزهای کسب‌وکارهای اینترنتی منشا فساد می‌شود

هنوز بر سر متولی اصلی ارایه مجوزهای کسب‌وکارهای اینترنتی میان مرکز اصناف و بازرگانی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بحث و تبادل‌نظر و اختلاف وجود…