چه تعداد کاربر اینترنت در سراسر جهان داریم و هر روز چقدر از اینترنت استفاده می‌کنیم؟

چه تعداد کاربر اینترنت در سراسر جهان داریم و هر روز چقدر از اینترنت استفاده می‌کنیم؟

شاید برایتان سوال شده باشد که تعداد کاربران اینترنت کل دنیا چه تعداد است؟ چند درصد مردم دنیا به اینترنت دسترسی دارند و آنلاین می‌شوند؟…

روسیه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرد: خودمان اینترنت ماهواره‌ای راه‌اندازی می‌کنیم

روسیه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرد: خودمان اینترنت ماهواره‌ای راه‌اندازی می‌کنیم

هیچ کاربر یا شرکت روسی حق استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مرتبط با کشورهای غربی را ندارد و در صورت تخلف با جریمه روبرو می‌شود. دومای…