ان ۳۰۰ هرگز نمی‌میرد: یادداشتی درباره ویترین‌های مملو از مودم‌های ده سال پیش فروشگاه‌ها

ان ۳۰۰ هرگز نمی‌میرد: یادداشتی درباره ویترین‌های مملو از مودم‌های ده سال پیش فروشگاه‌ها

امروز توفیق اجباری دست داد تا در چند بازار و مجتمع و پاساژ کامپیوتری پایتخت گشت‌وگذار کنم و چند ساعتی چشم به ویترین‌های فروشگاه‌ها داشته…