در تکمیل صحبت های جناب محمدی زاده عرض کنم که مبین نت این مودم را فقط با بسته اولیه میفروشه و طبق گفته پشتیبانی مودم بصورت امانی در اختیار مشتری قرار داده میشه که در صورت عدم استفاده از مودم ،شرکت مودم رو فقط با قیمت ۳۰۰ هزارتومان از شما بازخرید میکنه و نکته مهم اینکه مودم های مبین نت به هیچ وجه قابل انلاک نیست در صورتی که مودم ایرانسل حتی در اخرین نسخه فریمور بدون مشکل انلاک میشه