صبانت رو من دارم گول این طرح هاش رو نخورید ، فقط برای مشتری جذب کردن خوبه
طرح های عادیش رو ببینید که بعد از اینکه مشتری شدین چقدر قیمت ها تغییر میکنه.

از لحاظ کیفیت بد نیست اما قیمتی واقعا گرونه و نمیصرفه.