آداپتور ۵ ولت ۲ آکپر گرفتمم منتهی نمیدونم چه‌طوری بهش وصل کنم چون درگاه مناسب با کابل آداپتور نداره!!!