سلام
این ای پی ادرس رو میزنم ارور میده

۱۹۲.۱۶۸.۱.۳۴

میشه بگین مشکل کجاست ؟؟