اصلی‌ترین دلیل گفته‌نشد … فریمور هر دستگاهی مربوط به کشوریه (مثلاً امریکا) و در هر کشور، کانال‌های خاصی از هر باند قابل دسترسیه … البته در باند ۲/۴ گیگاهرتز این مشکل چندان به چشم نمیاد، ولی در ۵ با توجه به تعدد کانال‌ها، علی‌الخصوص دستگاه‌های منطقه امریکا (مثل ایفون با پارت نامبر LLA) خیلی از کانال‌ها رو نمیارن.