۲۲ هزار نفر موافقت کردند در ازای وای‌فای رایگان؛ سرویس‌های بهداشتی عمومی را تمیز کنند

۲۲ هزار نفر موافقت کردند در ازای وای‌فای رایگان؛ سرویس‌های بهداشتی عمومی را تمیز کنند

در اتفاقی نادر؛ هزاران نفر از مردم انگلیس پس از اینکه از وای‌فای رایگان یک سرویس‌دهنده اینترنت استفاده کردند؛ متوجه شدند ندانسته شرایطی را پذیرفته‌اند…