بررسی اختصاصی شبکه‌چی: روتر بی‌سیم دو بانده AC1200 توتولینک A2004NS؛ اقتصادی برای کاربران حرفه‌ای

بررسی اختصاصی شبکه‌چی: روتر بی‌سیم دو بانده AC1200 توتولینک A2004NS؛ اقتصادی برای کاربران حرفه‌ای

دوران روترهای تک بانده و روترهای سری N به سرآمده است و کاربران خانگی به سوی روترهای دو بانده و روترهای سری AC رو آورده‌اند….