حمله باج‌افزارها به سرورهای ویندوزی بیمارستان‌های کشور و بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر

حمله باج‌افزارها به سرورهای ویندوزی بیمارستان‌های کشور و بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر

مرکز ماهر حبر داد چندین سرور ویندوزی بیمارستانی در کشور مورد هدف حملات باج‌افزاری قرار گرفته و متاسفانه خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این سامانه‌ها وارد آمده…