سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اولین نمایشگاه بین‌المللی شهر آینده ایران را برگزار می‌کند

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اولین نمایشگاه بین‌المللی شهر آینده ایران را برگزار می‌کند

اولین نمایشگاه بین‌المللی شهر آینده ایران از ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه سال جاری در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب شهرداری تهران برگزار می‌شود. اصغر رضانژاد، دبیر…