با سلام و عرض احترام
مقاله بسیار جالبی بود، آیفون همواره پیشتاز بوده و چیزی جز این قابل انتظار نیست.
با تشکر