ای کاش زودتر این مطلب رو میدیدم
رفتم archer vr900 خریدم ۲۵۰۰