سلام؛ من اتفاقا دیشب توو پیج شاتل زیر همین پستش کامنت گذاشتم! آخه جوری تووی عکس نوشته vdsl ارزان تر از adsl که آدم ذوق مرگ میشه! ولی با یه حساب دو دو تا چهار تا میشه فهمید ارزان که نیس هیچ، چندین برابر هم گرون تر هس!
برای مثال بالاترین سرعت adsl شاتل رو در نظر میگیریم، شاتل برای سرعت ۱۶ مگابیت حجم ۷۰۰ گیگ کلی (معادل ۳۵۰ گیگ بین الملل) در نظر گرفته با هزینه ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان! با تقسیم ۱۰۰ هزار تومان بر ۷۰۰ گیگ (۳۵۰ گیگ خارجی) قیمت هر گیگ کلی میوفته تقریباً ۱۴۳ تومان (قیمت هر گیگ خارجی هم میوفته تقریباً ۲۸۶ تومان)
درحالی که در vdsl شاتل، ماهیانه حجم ۶ گیگ میدن (حالا بماند که این ۶ گیگ کلی هس یا خارجی!!!) با قیمت ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان؛ با تقسیم ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان بر ۶ گیگ، قیمت هر گیگ تقریباً ۵ هزار و ۶۰۰ تومان میشه!
خب این کجاش ارزون تر هس؟ ارزون هم نیس چه برسه به ارزون تر!!!