سلام؛ من اتفاقا دیشب توو پیج شاتل زیر همین پستش کامنت گذاشتم! آخه جوری تووی عکس نوشته vdsl ارزان تر از adsl که آدم ذوق مرگ میشه! ولی با یه حساب دو دو تا چهار تا میشه فهمید ارزان که نیس هیچ، چندین برابر هم گرون تر هس!
برای مثال بالاترین سرعت adsl شاتل رو در نظر میگیریم، شاتل برای سرعت 16 مگابیت حجم 700 گیگ کلی (معادل 350 گیگ بین الملل) در نظر گرفته با هزینه ماهیانه 100 هزار تومان! با تقسیم 100 هزار تومان بر 700 گیگ (350 گیگ خارجی) قیمت هر گیگ کلی میوفته تقریباً 143 تومان (قیمت هر گیگ خارجی هم میوفته تقریباً 286 تومان)
درحالی که در vdsl شاتل، ماهیانه حجم 6 گیگ میدن (حالا بماند که این 6 گیگ کلی هس یا خارجی!!!) با قیمت 33 هزار و 600 تومان؛ با تقسیم 33 هزار و 600 تومان بر 6 گیگ، قیمت هر گیگ تقریباً 5 هزار و 600 تومان میشه!
خب این کجاش ارزون تر هس؟ ارزون هم نیس چه برسه به ارزون تر!!!