یک سوال فنی :
چرا کشورهای دیگه دارن از سرعت واقعی ۴G که تا ۱۰۰مگابیت میرسه استفاده می کنند اما در ایران بهترین حالت تا ۳۰مگابیت هم نمیرسه؟!🤔