چون به تازگی نرفتن مودم بخرند نمیدونند قیمتها ۴ تا ۵ برابر شده .
طرف هنوز فکر میکنه قیمتها تو مایه های دو سه سال پیشه که با این قیمتها میشد مودم خوب خرید .
بعضی هاشون گناهیم ندارند . چون هم وضع در امد بد شده و هم پول بی ارزش . امیدوازم از همینی که هست بدتر نشه چون امیدی به بهتر شدنش نیست