نتیجه خنده‌دار یک تحقیق درباره افرادی که هنگام راه رفتن از گوشی موبایل استفاده می‌کنند

نتیجه خنده‌دار یک تحقیق درباره افرادی که هنگام راه رفتن از گوشی موبایل استفاده می‌کنند

حتما شما هم بارها به افرادی برخورد کردید که دارند تندتند قدم برمی‌دارند اما سرشان در گوشی تلفن همراه‌شان است و چیزی تایپ می‌کنند؟ شاید…