چرا باید فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های نصب شده در چند روز اخیر را هرچه زودتر پاک کنیم؟

چرا باید فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های نصب شده در چند روز اخیر را هرچه زودتر پاک کنیم؟

قطعی و محدودیت اینترنت در دو هفته اخیر، غالب کاربران را به سوی انواع نرم‌افزارهای فیلترشکن و وی‌پی‌ان سوق داد. اکنون، روی هر گوشی موبایل،…