اینترنت ماهواره‌ای رایگان برای کشورهای خاورمیانه راه‌اندازی می‌شود

اینترنت ماهواره‌ای رایگان برای کشورهای خاورمیانه راه‌اندازی می‌شود

شرکت Quika اعلام کرده اولین ماهواره اینترنتی مخصوص خاورمیانه و شمال آفریقا را به سوی آسمان پرتاب می‌کند. این شرکت می‌خواهد دسترسی به اینترنت رایگان و…