سرانه دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت چقدر است؟

سرانه دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت چقدر است؟

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت ارتباطات در جلسه هفته گذشته فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس؛ عملکرد چهار ساله وزارت ارتباطات…