نشست خبری برای اعتراض به مشکلی که ۹ سال است صنف شبکه را می‌آزارد

نشست خبری برای اعتراض به مشکلی که ۹ سال است صنف شبکه را می‌آزارد

امروز در محل استقرار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نمایشگاه الکامپ؛ نشست خبری کمیسیون شبکه سازمان نصر پیرامون اعتراض به وضعیت فرآیند ثبت سفارش، تایید…