پیشنهاد خرید: روتر دو بانده AC1750 با سرعت واقعی بالا ولی قیمت مناسب ۴۰۰ هزار تومان

پیشنهاد خرید: روتر دو بانده AC1750 با سرعت واقعی بالا ولی قیمت مناسب ۴۰۰ هزار تومان

در میان روترهای معروف AC1750 یک روتر هست که تقریبا تمامی کارشناسان روی کیفیت و کارایی آن اتفاق‌نظر دارند. مهم‌تر اینکه قیمت این روتر نیز…