ممنون مهندس
لطفا در.رابطه با رید ها هم بنویسید.

در حالت کلی میشه گفت که NAS هارو برای ذخیره سازی بیشتر و قابلیت رید بکار میبرند؟
هر برند و مدل آیا کانفیگ خاص خودشو داره و تحت وبه؟
آیا آموزشی هم در راستای خرید دستگاه مورد نظر وجود داره؟