بسته‌های اینترنت شاد قلابی هستند و هرگز دنبال سیم‌کارت شاد یا فعال‌سازی اینترنت رایگان دانش‌آموزی نروید

بسته‌های اینترنت شاد قلابی هستند و هرگز دنبال سیم‌کارت شاد یا فعال‌سازی اینترنت رایگان دانش‌آموزی نروید

این روزها کلاه‌برداران و شیادان حسابی مشغول ساختن همه‌چیز قلابی برای برنامه شاد هستند. از بسته اینترنت قلابی تا سیم‌کارت شاد و اینترنت هدیه و…