تعرفه‌های جدید اینترنت مصرف منصفانه مخابرات و آسیاتک برای کاربران کم مصرف

تعرفه‌های جدید اینترنت مصرف منصفانه مخابرات و آسیاتک برای کاربران کم مصرف

بازی شرکت‌ها با جدول تعرفه‌های اینترنت غیرحجمی یا مصرف منصفانه همچنان ادامه دارد. پس از اینکه؛ برخی از شرکت‌ها چندین بار جدول تعرفه‌های خود را…

شرکت مخابرات تعرفه اینترنت مصرف منصفانه را تغییر داد (افزایش حجم و مصرف آزادانه)

شرکت مخابرات تعرفه اینترنت مصرف منصفانه را تغییر داد (افزایش حجم و مصرف آزادانه)

در فضای رقابتی که میان شرکت‌های اینترنتی سر ارایه حجم بیشتر اینترنت مصرف منصفانه به راه افتاده است؛ شرکت مخابران ایران که پایین‌ترین حجم را…