گالری عکس: روتر بی‌سیم مفهومی که شبیه سفینه مهاجمان زمین است

گالری عکس: روتر بی‌سیم مفهومی که شبیه سفینه مهاجمان زمین است

برخی روترهای بی‌سیم چهره‌ای ساده، معصوم، سرد و خنثی دارند؛ انگار می‌خواهند با انسان‌ها دوست باشند ولی برخی روترها چهره‌ای خشمگین، وحشی، درنده و شرور…