ماینینگ با یک روتر اینترنت معمولی بدون نیاز به کارت گرافیک سنگین یا ASIC

ماینینگ با یک روتر اینترنت معمولی بدون نیاز به کارت گرافیک سنگین یا ASIC

داشتم درباره دستگاه‌های ماینینگ و مشخصات آن‌ها در اینترنت جست‌وجو می‌کردم که به یک موضوع جالب رسیدم. اینکه با یک روتر معمولی بتوانیم ماینینگ کنیم….