سلام. دکل های مخابراتی ایران از چه تکنولوژی استفتده میکنن؟ cat6 یا چیز دیگه؟