من هم نمیتونم موبایل زمانی که دستم هست دیتا رو فعال کنم سریع سرم درد میگیره
دکتر رفتم mri هم انجام دادم مشکلی نداشتم فقط توصیه دکتر این بود که از موبایل استفاده نکنم
البته اینو خودم میدونم ولی مگه به بقیه میتونم بگن استفاده نکنن ؟
واقعا خیلی مورد عجیبی هست