مشاهده آنلاین وضعیت شبکه‌های دیتا، داخل و بین‌الملل ایران

مشاهده آنلاین وضعیت شبکه‌های دیتا، داخل و بین‌الملل ایران

روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توانید وضعیت شبکه‌های دیتا، داخلی و بین‌المللی را از نظر پارامترهای کیفی و استانداردهای رایج در ارزیابی شبکه‌ها مشاهده کنید. …

گالری عکس: پرسه در الکام‌استارز قلب تپنده الکامپ ۲۰۱۷ – بخش پایانی

گالری عکس: پرسه در الکام‌استارز قلب تپنده الکامپ ۲۰۱۷ – بخش پایانی

الکام‌استارز سالنی در نمایشگاه الکامپ است که تیم‌های استارتاپی دورهم جمع شده و محصول و خدمات خود را تبلیغ می‌کنند، با هم مسابقه می‌دهند و…