از شرکت مخابرات خدمات میگیرم منم مشکل قطعی دارم مودم رو عوض کردم نشد سیم کشی رو عوض کردم نشد حتی مودم رو بردم سر خط وصل کردم بازم قطعی داشتم تا حتی سرعت رو محدود کردم به ۱ مگ بازم قطعی داشتم از مخابرات هم اومدن نتونستن مشکل رو حل کنن و بازم قطعی دارم