مودم روتر های ایسوس و روتر های شیاوومی امکان تعریف قابلیت ری استارت خودکار در روز و ساعت مخصوص رو داخل فیرمویر خودشون دارند.