سلام
روی اینترنت ثابت ایرانسل فعال شد. قابل ذکره که ۱۰۰ گیگ، بین الملل یا تمام بها هست و داخلی یا نیم بها نداره.
ممنون