این هزینه رو اگه یه بار صرف فیبرنوری کنن سرعت اینترنت و مشکلات فعلی به طور کامل حل میشه و بار اینترنت درست بین فیبرنوری (اینترنت ثابت) و اینترنت موبایل (اینترنت سیار) تقسیم میشه
و البته که باید در بسترهای اینترنت موبایل هم سرمایه گذاری کرد تا تجهیزات به روز و ثبات خوبی داشته باشیم منظورم سرمایه گذاری شرکت های ثابت در ثابت و سیار در سیاره …