استاد فکر میکنید چقدر احتمال سرقت اطلاعات گوشی وجود داره؟؟؟؟