تازه‌ترین گزارش موسسه Speedtest: بهبود رتبه اینترنت موبایل ایران و سقوط رتبه اینترنت ثابت

تازه‌ترین گزارش موسسه Speedtest: بهبود رتبه اینترنت موبایل ایران و سقوط رتبه اینترنت ثابت

موسسه Speedtest هر ماه گزارشی از وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر می‌کند که ملاکی برای پیشرفت یا متوقف شدن سرعت اینترنت در مقایسه با…