مخابرات مصرف ترافیک داخلی را برای کاربرانش نامحدود کرد

مخابرات مصرف ترافیک داخلی را برای کاربرانش نامحدود کرد

شرکت مخابرات ایران می‌خواهد ترافیک سایت‌های داخلی که روی مراکزداده این شرکت هستند را برای کاربران نامحدود کند. در این مدل جدید اینترنت؛ مصرف‌کننده با…