نیاز به قند شکن برای نسخه ی ویندوز
نسخه اندروید هم گوگل پلی