تعرفه‌های جدید اینترنت مصرف منصفانه مخابرات و آسیاتک برای کاربران کم مصرف

تعرفه‌های جدید اینترنت مصرف منصفانه مخابرات و آسیاتک برای کاربران کم مصرف

بازی شرکت‌ها با جدول تعرفه‌های اینترنت غیرحجمی یا مصرف منصفانه همچنان ادامه دارد. پس از اینکه؛ برخی از شرکت‌ها چندین بار جدول تعرفه‌های خود را…