الان که حدود یه ماه مودم ندارن بیان نصب کنن
من سفارش دادم میگن مودم هامون تو گمرک گیر کرده :/