آقای محمدی‌زاده یک سوال دارم
سایتهای یارانک و فروشگاه آرکا آنلاین برای خرید مودم قابل اطمینان هستن؟؟؟!!!
https://www.yaranik.com/
https://www.arcaonline.ir/