واقعا مودم خوب و زیبا و کارایی هست من که واقعا راضی ام و سرعتشم خیلی عالیه